Share |

Pelasta eläin -tapa kana?

Perjantai 28.11.2008 klo 16.09 - Helena T-T

Nimitin joskus vuosia sitten turkistarhoille hävitystä tekemään sääntäävät joukot turkistarhaterroristeiksi. Termi jäi puhekieleen NKL:n kannanotosta ja on yhä voimissaan. Nyt ovat liikkeellä olleet kanalaan iskeneet terroristit.

Ilmeisesti EVR:n nimikirjaimia tekopaikalle maalaava ryhmä on iskenyt rautakankensa Närpiöläiseen munituskanalan sähkölaitteisiin. Vahingonteko on tehty perjantaita vasten yöllä ja tuhansia kanoja on menehtynyt. Pohjalaisen nettilehden tietojen mukaan öiseen aikaan häärineet tekijät särkivät sähköjärjestelmää niin, etteivät kanojen tuuletus, syöttölaitteet eivätkä lämmityslaitteet lainkaan toimineet. Kanalassa on ollut peräti 26000 eläintä.

Tänään siis jotkut aikoivat viettää oikeutta eläimille järjestön vuosipäivää näinkin kyseenalaisin keinoin. Voi vain kysyä, onko tekijöiden korvien välissä ihan oikeasti mitään tietoa siitä, mitä eläimet tarvitsevat elääkseen? Tekikö tämä oikeutta eläimille?

Laillisten elinkeinojen kimppuun on hyökätty usein. Kuitenkin ihmiset tarvitsevat elääkseen ruokaa, ja ellei sitä joku tuota, niin jokaisen olisi siis elettävä luontaistaloudessa. Se ei ole niin hemaiseva ja helppo asia kuin äkkipäältä voisi kuvitella. Lisäksi pienen pieni eläinten ja kasvimaan kanssa näpertely on hiukan luonnonvaroja haaskaavaakin. Etenkin, kun pysähtyy miettimään kotitarvemaiden lannoittamista. Isoilla viljelyksillä vaaditaan maanäyteanalyysit ja tarkat laskelmat lannoitteiden käytöstä, ettei vesistöt saastu ja samaan aikaan puutarhassa saa präiskiä apulantoja mielinmäärin ympäriinsä. Ympäristövastuu ei aina mene puheista tekoihin.

 

Toivottavasti nämä kanalaan kohdistuneet ilkivallantekijät saadaan kiinni ja vastuuseen teostaan; teosta eläimille ja niiden omistajille. 

Kommentoi kirjoitusta.

Budjettipäivä

Tiistai 25.11.2008 klo 21.20 - Helena T-T

Monen päivän budjettiasioiden ja valmistautumisen jälkeen voisi melko rehellisesti väittää olevansa täynnä numeraalisia ajatuksia. Erilaiset asiat käydään läpi ei vain asioina, vaan myös taloudellisina vaikutuksina.

Tänään olin aamu yhdeksästä lähtien kunnantalolla kunnanhallituksen kokouksessa, jossa käsiteltiin kunnan ensi vuoden talousarviota ja -suunnitelmaa. Toki jouduin lähtemään hieman ennen kokouksen loppua, kun ei mennytkään poikien hoitojärjestelyt ihan kuten aluksi ajatelin, mutta iltapäivään saakka siinä istuskeltiin tiiviisti.

Ennenkuin kokous varsinaisesti edes käynnistyy, on asioita käynyt läpi jo monta tuntia. Ensin ihan itsekseen ja yksistään budjettikirjan saatuaan. Sen jälkeen vielä omalla ryhmällä useamman tunnin keskustelujen kanssa. Joitakin asioita tarkistaen vielä jostain ja juttelemalla puhelimessa. Sen jälkeen vasta pääsee itse kokoukseen asian kimppuun. Kun lähdin kesken pois; pitää nyt jälkikäteen vielä puhelimitse ottaa selville, onko jotain muutettu kokouksen aikana.  Tämän jälkeen vielä on valtuustoryhmän ilta asian ympärillä ja lopulta valtuuston kokous 10.12. Siinä vaiheessa kaikki taitaa jo olla niin kyllästyneitä budjettikirjaan, että siitä käydään vain yleiskeskustelu ja tehdään mahdollisesti korjaukset/lisäykset ja pamautetaan muuten koko juttu pöytään yhdellä nuijan kopautuksella. Kukaan ei siis halua enää lähteä sivu sivulta sitä selaamaan. Tai ainakin näin on ollut ainakin viimeiset kahdeksan vuotta. Ja tämän kauden viimeinen valtuuston kokous siis lähestyy pikaisesti.

Mutta luvassa on monenmoista asiaa. Ja se täytyy ainakin sanoa, että kyllä tästä on keskusteltu niin paljon, että ei pitkiin aikoihin näin perusteellisesti olekaan jonkin asian ympärillä tullut pohdittua. 

* * * *

Nyt pitäisi kuitenkin vaihtaa budjettikirjan lukemisen muuhun puuhaan. Ystäväni pyysi minua lukemaan gradunsa läpi ennenkuin hän jättää sen esitarkastukseen. Siinäpä minulle nyt puuhaa seuraavaksi. Pääsen varmaankin tänään alkuun ja jatkan huomenna, sillä ei itsemäärämisoikeudesta ja edunvalvonnasta pysty tekemään itselleen romaanin lukemisen sujuvuutta. Ei riitä, että luen liki sata sivuisen kokonaisuuden, vaan minun pitää löytää mahdollisia ajatuskatkoja tai kysymyksiä, joihin haluan täsmennyksen, sillä siten voin jeesata gradun viimeistä hiomista. 

Eli siis oikeusdogmatiikan kimppuun... Toivottavasti opin tässä jotain itsekin. 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Lasten oikeuksien päivä

Torstai 20.11.2008 klo 8.17 - Helena T-T

Tänään vietetään lasten oikeuksien päivää.

Jo vuonna 1959 YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin ensimmäinen lapsen oikeuksia koskeva asiakirja ”Lapsen oikeuksien julistus” ja Yleissopimus lapsen oikeuksista hyväksyttiin 1989. Yleissopimus tunnustaa lapset ihmisiksi ja persooniksi ja heitä pidetään sopimuksessa täysiarvoisina lain suojaamina ihmisinä. Julistus löytyy osoitteessa http://www.unicef.fi/lapsen_oikeuksien_julistus 

 

Suomen perustuslaissa, 2 luvussa ja 6 §:ssä julistetaan ihimisten yhdenvertaisuudesta säätäen, että ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Yhdenvertaisuus onmmyös syrjinnän kieltoa: Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kolmannessa momenttina on erityisestä säädetty lasten yhdenvertaisuudesta; "Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti."

Lapset ovat parhaita asiantuntijoita omaa arkeaan koskettavissa asioissa ja meidän "iältään aikuisten" tulee kuunnella ja kunnioittaa lapsia. Vanhemmuuteen kuuluu kuitenkin myös rajojen asettaminen, mutta lapsen arvoa kunnioittaen ja hänen kasvuaan tukien. Tehtävänä on turvata lapsuus, joka luo perustan hyvälle elämälle.

Aina lapsen arki ja kasvaminen ei ole turvallisella ja harmittomalla pohjalla. Esimerkiksi vuonna 2007 oli kodin ulkopuolelle sijoitettuna 16 059 lasta ja nuorta (Stakes, tilastot). Edellisestä vuodesta sijoitettujen lasten ja nuorten määrä kasvoi 285:lla.

Lapsia pyritään suojelemaan yhteiskunnan toimenpitein. Esimerkiksi laki lasten kanssa ytöskentelevien rikostaustan selvittämisestä on säädetty vuonna 2002 ja laki on tullut voimaan 1.1.2003. Sen tarkoitus on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja edistää heidän henkilökohtaista turvallisuuttaan. Laissa säädetään muun muassa menettelystä, jolla alaikäisten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden rikostaustaa selvitetään. Myös televisio-ohjelmien ikäsuosituksia on selkeytetty. Oli minulle yllätys, että kysellessä vanhempien tietoisuutta näistä eri merkinnöistä esimerkiksi tv-ohjelmien yhteydessä, niitä ei aina oltu edes huomioitu, vaikka kuuluttaja ohjelmatiedoissa vielä erikseen mainitsee, että ohjelma saattaa sisältää kohtauksia, jotka ovat haitallisia lapsille. 

Fyysinen rankaiseminen on myös kielltetty. Mm ihmisoikeuksien sopimus kieltää kidutuksen, joka ei aina ole vain fyysistä vaan voi muodostua henkiseksi kidutukseksi ala-arvoisella kohtelulla. Tämäkin kielto yhtä kaikki koskettaa myös lapsia, joten myös fyysisen rangaistuksen kielto pohjautuu kansainväliseen julistukseen.

Lapsen oikeuksien päivä on arvoltaan erityinen. On syytä muistaa, että kaikkien maailman lasten oikeudet eivät ole itsestään selvyyksiä ja monella niitä ei jopa ole lainkaan. Lapsia käytetään orjina, sotilaina, heillä ei ole tarpeeksi ravintoa, ei koulutusta ja heitä voidaan kohdella aikuisten mieltymysten tai jopa sairauden uhreina.

Suomessakin on lapsia, joilla ei ole hyvä olla. Surullista, mutta totta. Paikallisten tahojen tehtävänä on puuttua vääryyksiin mm lastensuojelulailla sekä opastaa vanhempia kohtaamaan lapsensa. Lapsien oikeuksia ovat myös oikeus kunnallisiin palveluihin; neuvola, lääkärin tarkastukset, koulu, kouluruokailu sekä harrastusmahdollisuudet. Tästä peruspalvelujen verkostosta huolehtivat kunnat.

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Allut, Ellut ja aluejaot

Tiistai 18.11.2008 klo 21.10 - Helena T-T

 

Uusi aluehallintovirasto eli Allu on päätetty sijoittaa Vaasaan.  Muut pääpaikat ovat Rovaniemellä, Oulussa, Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Turussa. Ministerityöryhmä on päättänyt asiasta, mutta ministerityöryhmä ei kuitenkaan vielä tehnyt päätöstä elinkeino-,liikenne- ja luonnonvarakeskuksen eli ELLU:n pääpaikasta, jonka vaihtoehtoina ovat olleet Vaasa ja Seinäjoki. Kaupunkit mittelöivät asiassa, joka ratkennee ministerityöryhmässä joulukuussa.

Vaasalaisia on ollut liikkeellä luovuttamassa adressia kuntaministerin erityisavustajalle. Etelä-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus otti asiassa kantaa vaatien alueellista tasapainoa, ettei molemmat sekä Ellu ja Allu sijoitu Vaasaan alueellisen tasapainon nimissä. Aika siis näyttää kumpi mittelön voittaa, Vaasa vai Seinäjoki. Itse olen sitä mieltä, että alueellistaminen on hajauttamista, joten Seinäjoen sietäisi saada Ellun, kun Vaasalla on nyt siis jo Allu. -Ja kyseiset viranomaiset järkevämmät lyhenteet, vaikka onhan se kivaa, että on kivat nimilyhenteet. Lastenohjelmiksikin niitä on jo ehditty luulemaan.

Meneillään on siis hallinnon uudistamista ja sen kansanvaltaistamista.

Kokonaisuudessa on tarkoitus täsmentää työnjakoa, poistaa päällekkäisyyksiä ja vähentää hallintoviranomaisten määrää sellaisten aluehallintoviranomaisten kuin lääninhallitus, työvoima- ja elinkeinokeskustan, muiden piirihallintoviranomaisten ja maakuntaliittojen osalta. Samassa rytinässä arvioidaan aluejakoja ja uudelleen organisoidaan nykyisen lääninhallinnon tehtäviä. Kehittämispoliittista toimivaltaa on tarkoitus siirtää nykyistä enemmän kansanvaltaiseen ohjaukseen. Tämä on lisäksi tarkoitus toteuttaa nopeasti eli vuoteen 2010 mennessä.

Allu ja Ellu ovat siis valtion aluehallinnon tehtävien uusi järjestämistapa, joka luo pohjan muillekin uudelleen järjestettäville valtion aluehallinnon tehtäville. Alustavasti kaavaillaan, että Elluja on 15 ja Alluja 6. Koska ne ovat pohja muullekin uudelleen järjestelylle, on sijoittelu nyt erityisen ratkaisevassa vaiheessa.

Hankkeen laajana osana on myös maakuntaliittojen tehtävien uudistaminen ja sen toimivallan lisääminen kehittämisasioissa. Maakuntien liittojen toimintahan pohjautuu kuntien ohjaukseen (teoriassa ainakin) ja kunnallisvaalien pohjalta rakennettuun päätöksentekoon. Maakuntien liitoille kaavaillaan mm vetovastuuta pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden alueellisessa ennakoinnissa ja silloin, kun laaditaan ehdotukset alueellisen koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämisestä osana valtakunnallista koulutuksen ja tutkimustoiminnan kehittämissuunnittelua.

On hyvä hymyillä vähän kuin jälkiviisaana. Vaasassa 19.10.2005 kuntaliiton ja maakuntaliiton ensimmäisessä kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvässä seminaarissa pidin pyydetyn puheenvuoron uudistuksesta ja sen pohjaksi esitetyistä malleista. Mainitsin mm aluekuntamallin kohdalla, että käytännössähän tämä malli merkitsisi myös nykyisen maakuntahallinnon kehittämistä vastaamaan palvelujen tuotannon tehtävistä. Olen ennenkin siunannut, että tälle systeemille tarttis tehdä jotain. Ja toki ajatellut asiaa Pohjanmaan liiton näkökulmastakin käsin, sillä meillähän siellä on teoriassa vain yksi mieli, mutta kaksi kieltä. Käytännössä asia ei nyt vain ole niin yksinkertaista. Onneksi kokonaisuudessa maakuntaliittomallia on lähdetty uudistamaan, sillä nykyisellään toiminta maakuntavaltuutettuna on melko tyhjän päiväistä. Jos jossain tuntee olevansa kumileimasin niin maakuntavaltuustossa. Toki siitä syystä, että maakuntahallitus käyttää isoa roolia. Ja rkp:llä on iso valtaa Toivottavasti myös siis päätöksenteko järjestelmääkin uudistetaan, muuten tämä uusi malli ei olisi kansanvaltainen kuten oletetaan.

 !!!!!!

Maanantai iltana valkeni myös toinen uudistus, jota oli ainakin Pohjanmaalla pidetty pimennossa. Kyrönmaata aiotaan viedä osaksi Vaasan seutukuntaan eli Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa yhdistää Kyrönmaan seutukunnan Vaasan seutukuntaan ensi vuoden alussa. Maakuntaliittomme eli Pohjanmaan liitto tehtävänä on hankkia asiassa kuntien lausunnot, eikä se siis ole asiassa mitään hoppua pitänyt, vaikka työ- ja elinkeinoministeriön kirje asiassa on päivätty jo 7.11. Maakuntaliitto siis saa asian liikkeelle vasta 17.11. Parhaiten ennakkotietoa sai taas googlettamalla löytäen materiaalit mm Lapinliiton nettisivuilta. Että sillä lailla.


Seutujakomuutosehdotuksen perusteluina mainitaan, että nykyiseen seutukuntajakoon ehdotettavat muutokset esitetään olettaen, että kaikki tiedossa olevat kuntaliitokset toteutuvat. Esityksessä on käytetty perusteina
• tulevia kuntaliitoksia,
• kuntien työssäkäyntialueita,
• kuntien yhteistoiminta-alueita,
Lisäksi on pyritty siihen, että esitetyn seutukunnan koko on yli 20 000 henkeä. Kyrönmaa on väkiluvultaan noin 17500 asukkaan seutukunta. Taas tilastollisesti pieni, mutta alueelliselta sijainniltaan ihan sopiva pysymään omana seutukuntanaan.


Isonkyrön, joka on siis osa Kyrönmaan seutukuntaa, osalta ongelma on yhteistoiminta-alueiden erilaisuus Isokyrö/Vähäkyrö-Laihia. Mutta seutukuntajako on erityisen vahvasti tilastollinen, joten häivymmekö tässä mahdollisessa sulauttamisessa Vaasan seutukunnan sisälle, niin ettei tilastoilla olekaan yhtään mitään merkitystä kehityksen mittareina? Erityisen huolestuttavaa on tämä mahdollinen muutos siksi, että EU-tukien perustana on myös seutukunta ja sen tilastotiedot. Eli kysyä pitää; vaikuttaako tämä sulauttaminen tukiin, joita alueellemme voitaisiin kohdistaa? Vaasanseutukunnalla menee paremmin muin Kyrönmaalla.

Meneillään on nyt pikaisesti seutukuntajaon uudistuksessa lakisääteinen kuntien ja maakuntaliiton kuulemisvaihe ja asiasta heitä kuultuaan vahvistaa seutukuntajaon sisäministeriö. Uudistus on tarkoitus toteuttaa jo 1.1.2009. (Niin, nyt eletään jo marraskuun puoliväliä vuonna 2008.)

Tuleepa kuntien kuulemisesta mieleen taannoinen käräjäoikeuksien uudistus, jossa kuuleminen oli vielä enemmän teatteria. Päätös oli tehty jo käytännössä, kun muistettiin kuntia kuulla. Nupuutin moisesta menettelystä keskustan puheenjohtajalle kesän puoluekokouksessa, ettei tämä ole fiksutapa hallituksen alaisilta ministeriöiltä ja ei myöskään valtioneuvostolta. Sama siis lähes jatkuu. Vaikka nyt toki on edes 43 päivää aikaa kuulemisessa ja ministeriön mietteissä, ennen kuin uudistus oli tarkoitus olla käytäntöä. Vielä on aikaa vaikuttaa, -onneksi, vaikka kiirettä pitää.

Jos vertaat ALKU -projekti tavoitetta uudistaa aluehallintoa kansanvaltaisemmaksi, voi vain ihmetellä sitä, että jos kansanvallan paikallisyksikkö eli kunta on seutukuntajaon uudistamisessa vain kuulemisen kohde eikä sen mielipiteitä huomioida. Etenkin jos on vahvat perusteet olla oma seutukuntansa kuten Kyrönmaalla on. Asialla on erityisen iso merkitys aluekehittämisrahoille!!!!

* * * * * * * *

 

ELLU JA ALLLU PÄHKINÄN KUORESSA:

ELLU:

-          vastaa valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtävistä alueilla.

-          kootaan luonnonvaroihin ja ympäristöön, liikenteeseen ja infrastruktuuriin, työvoimaan, elinkeinoihin sekä osaamiseen ja kulttuuriin liittyviä tehtäviä

-          ”Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskuksia” on enintään 15.

-          Ne toimivat yhdeksällä toiminta-alueella, jossa toimivat kaikki kolme päävastuualueen tehtäväkokonaisuutta, ja enintään kuudella toiminta-alueella, jossa on elinkeino-, työvoima- ja osaamisen päävastuualueen tehtävät sekä tarvittavaa muiden vastuualueiden palveluja järjestävää henkilöstöä. Näin viranomaisen aluejaoksi tulee enintään viisitoista.

ALLU

-          vastaa lainsäädännön toimeenpanosta, toimeenpanon ohjauksesta ja lainsäädännön toteutumisen valvonnasta sekä vastaa eräiltä osin oikeusturvasta alueilla

-          kootaan peruspalvelujen toteutumiseen, oikeusturvaan, lupiin ja valvontaan, turvallisuuteen ja maahanmuuttoon, ympäristölupiin liittyvät tehtävät sekä työsuojelun valvonta

-          toimii Manner-Suomessa kuudella toiminta-alueella. Kuuden päätoimipaikan lisäksi virastolla on enintään kolme sivutoimipaikkaa.

Elinkeino-, liikenne- ja luonnonvarakeskus eli ELLU toimii kiinteässä yhteistyössä maakunnan liittojen kanssa ja Aluehallintoviraston (ALLU) keskeisinä yhteistyökumppaneina ovat kunnat ja valtion paikallishallinto.

(Allun ja Ellun tietojen LÄHDE: Valtiosihteeri Timo Reina, kuntapäivät 2008)

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Talvea odotellessa

Lauantai 15.11.2008 klo 14.34 - Helena T-T

Ulkona sataa vettä, joka paikassa on kuravelliä ja rapa lentää. Joulunavajaisia kuitenkin jo vietetään pitäjillä ja kaupoissa erittäin kaupallisissa tunnelmissa. Kauppojen hyllyt täyttyvät joulukrääsästä ja leluista. 

Joulupukin kirjeitä on kirjoitettu meidänkin perheessä jo useampia. Ne ovat yön pimeinä tunteina kadonneet jonnekin, -varmasti tonttu on ne hakenut....

Lasten toivelista olisi kohtuuton, ellei heille jo tässä vaiheessa tympeä äiti kehota harkitsemaan, mitä ja miten paljon oikein voi toivoa ja mitä se voisi maksaa. Menkööt sitten vaikka joulumieli pilalle, mutta en voi olla kommentoimatta lelulehtien ahkeria lukijoita siitä, että katsokaa nyt hintaa! Joulupukkihan tekisi konkurssin, jos tuollaisia kaikille pitäisi tuoda. Onneksi poikien linja on pitänyt; he valkkaavat kolme asiaa, joita toivovat tietoisena siitä, että joulupukki kuitenkin voi vielä löytää jotain korvaavaa tilalle, jos jotain ei olekaan valmiina jossain tai toive meni yli budjetin.

Mielestäni on meidän vanhempien vastuulla se, millaista rahan käyttöä tenaville opetaan. Ylipäätään se, että kaikkea ei saa mitä haluaa. Kyllä maailma on pullollaan kaikkeen tympiintyneitä nuoria, joille vanhempien rakkaus ja ajanpuute on korvattu satasen seteleillä. Nykyistä ja entistä valuuttaa. 

Lisäksi ainakin meidän osoitteissa on ihan tarpeeksi krääsää. Monen sukupolven aikaansaannoksena vieläpä, joten kaikkea ei voi surutta kantaa kirppikselle. Tunnearvojakin on monella kapistuksella jo niin paljon, että siitä ei voisi luopua. Mutta nykyään melkein repii ohimosta, kun meille aikuisille tuodaan turhanpäitten jotain, josta ei pääse syömällä tai kuihduttamalla eroon. Kippoja ja kappoja en kerää, ja silti niitä on kaapit täynnä ja osa niistä ei pahimmassa tapauksessa parhaalla mielikuvituksellakaan soinnu keskenään. Samanlaisia ongelmia on varmasti useammalla naisihmisellä tässä maassa.

Tänäkin jouluna muistelen olevani jossain muualla, mutta takaisin omaan lapsuuden jouluun ei pääse enää. Monet niiden joulujen läheisistä on poisnukkunut ja vuorossa on kynttilöiden vienti haudoille.  Lisäksi jokainen joulu on erilainen, ja etenkin se joulu on raskas, jolloin jouluun ja perheeseen vahvasti liittynyt läheinen on ensi kertaa poissa.

Siellä kaukaisuudessa -lapsuudessa- ovat ne parhaimmat ja erityisimmät joulumuistot varmasti jokaisella. Minullakin, vaikka nyt uusia ihania muistoja syntyy omien lapsien jouluriemusta. Eikä joulu olekaan joulu ilman lapsien joulupukin uskoa. Nyt parhaillaan on menossa ajanjakso, jolloin saattaa nähdä vilahduksia tontuista , joten parempi olla kiltisti.... 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Prosentit vahvistui vuodelle 2009

Torstai 13.11.2008 klo 22.07 - Helena T-T

Isonkyrön kunnanvaltuusto kokoontui tänään. Kokouksen esityslista ei ollut pitkä, eikä myöskään kokous. Rutiinijuttujen (nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjantarkistajat) ohelle listalla oli neljä asiaa ja yksi valtuustoaloitekin jätettiin. Aikaa kului taas vain 22 minuuttia.

Yleisöä kokouksella oli sitäkin runsaammin. Monet, tai itse asiassa lähes kaikki, ensi vuoden alussa valtuustossa aloittavat uudet valtuutetut olivat saapuneet seuraamaan kokousta. Ei ilmeisesti tarvitse jännittää puheenvuorojen pitämistä, jos tämä linja jatkuu, että hyvin valmiiksi ryhmissä sekä muissa toimielimissä pureksittuja asioita ei enää valtuustossa puhuta halki. Tai sitten alkaa puheensorinalla sali täyttyä aivan toisenlaiseen tahtiin. -kunhan esityslistalla ja asioissa pysytään, sillä muutahan valtuustosalissa ei periaatteessa saisikaankäsitellä kokouksen aikana.

Tällä kertaa kokouksen jälkeen juodun kahvittelun päätteeksi kävin läpi valtuustokauden 2005-2008 arvioinnin, jotka valtuutetut ovat tehneet. Teetin vastaavan kyselyn jo kauden alussa. Ja samalla kaavalla "kiusasin myös kauden 2001-2004 valtuutettuja.


Ilta venähti muutenkin myöhäisemmäksi, kun puolueiden välillä käytiin vielä keskusteluja, miten lautakuntien puheenjohtajuudet tulevissa paikkajaoissa menee. (Aiemminhan on sovittu jo muita asioita; pääsääntönä että paikat jaetaan fifty-fifty kahden ryhmittymän välillä). Lautakuntien puheenjohtajuuksiin on vaihdoksia tulossa, ja se ei ole iso yllätys.  Isoin asia lautakunnissa on se, että Keskusta ei aseta perusturvalautakunnan puheenjohtajaa, vaan paikka on ryhmittymältä (eli Kok, Sdp, KD ja Ps). Mutta pääsääntönä voi sanoa, että melko samanlaisella pohjalla jatketaan kuin tähänkin saakka. 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Opettajasta opiskelijaksi

Tiistai 11.11.2008 klo 11.28 - Helena T-T

Vaihtelen rooliani melko sujuvasti. Eilen oli opettaja ja tänään opiskelija.

Aloitin uuden kurssin kanssa kahlaamaan läpi työelämän lainsäädäntöä ja kaikkea mahdollista työelämään liittyvää asiaa. Nuorisoasteen ja aikuisten opiskelijoiden eron huomaa aina. Aikuisryhmässä on paljon helpompaa saada aikaan keskustelua lähes aiheesta kuin aiheesta. Nuorisoryhmälle pitää esittää todella raflaavia kysymyksiä, että ajatus kirpoaa. Samaa aihepiiriä käsitellessä kurssista toiseen huomaa itsekin kokoajan, mitä pitää muuttaa ja mistä pitää etsiä lisää tietoa. Siksi opettaminen onkin mielenkiintoista; ei ole samankaltaisia ryhmiä eikä tyhmiä kysymyksiä.

Eilen esimerkiksi jouduimme yhdessä selvittämään, mikä on maahanmuuttajien osuus Suomen väestöstä ja heidän työllistymisensä. Työttömyysprosentti maahanmuuttajien keskuudessa on selkeästi korkeampi kuin suomalaisilla yleensä: jopa 28-29 % eri lähteistä hakien. Laman aikana oli maahanmuuttajien työttömyysprosentti jopa 31.  Työikäisiä maahanmuuttajia lie noin 2/3 ja akateemisesti koulutettuja 14 %. Ulkomaalaisia on Suomessa joka tapauksessa yli 110 000 henkilöä, suurin osa heistä on Venäläisiä.

Hankaluudeksi huomaa aina tietoa etsiessä sen, että osa lähteistä on vanhoja ja osa epäluotettavia, eikä mitään selkeää ajantasaista kokonaisuutta nopeasti netistäkään edes löydä. En ainakaan minä löytänyt, vaikka miten eri hakusanoilla pengon... erilaisia projekteja on tälläkin saralla pilvin pimein, mutta kattavaa tietopaketta en löydä siitä, miten maahanmuuttajat oikeasti työllistyvät. Joten pitänee soittaa työ- ja elinkeinoministeriöön, että nyt tarvitsen tietoa kiitos...

Tänään vaihdoin opettajuuden opiskeluun. Minulla on pyörinyt pian puolen vuoden ajan keskeneräisenä eräs kurssi, jonka lopputehtävä on siirtynyt aina eteenpäin ja eteenpäin kaiken tärkeämmän edellä. Kaikki maastossa tehdyt gps -mittaukset ym tehtävät on tehty ja pelkkä essee puuttuu. Aina, kun olen sitä puuttuvaa esseetä aloittanut, on pitänyt lopettaa se keskeneräisenä - ja taas ajatus katkeaa. Aikaa on kulunut hukkaan tällä taktiikalla kymmeniä tunteja, joten tehokkuus ei ole ollut huipussaan paneutuessani täsmäviljelytekniikkaan. Mutta kun en ole tekniikan ihmelapsi enkä siitä järin kiinnostunutkaan, joten asiaa on helppoa siirtää tekemättömien töiden nippuun. Tänään sen teen pois vaivoista ja sillä hyvä. Olen siksi jopa poissa ansiotöistä, joten valmista on tultava. 

 

* * * * 

Poliittisella saralla on meneillään rauhallinen aika. Puolueiden väliset neuvottelut ovat tietyllä tavalla melko valmiita. Viime viikot olivatkin sellaista huutia niille, jotka ovat paikallisten puolueiden vetureita. Näin ankaraa kaupankäyntiä ja pyöritystä en ole koskaan nähnyt. Ja lopputulos olikin se, että aivan puhtaista pisteitä en ansioita jaa.

Keskusta oli ajettu neuvottelujen kähmintävaiheessa jo selkeästi sivuun ja kokoomus sekä Sdp pelasi yhteiseen pussiin. Kuten aina, sanoo useammat vaaliväännöt nähnyt konkari. Mutta lopputulos oli keskustan ja vasemmiston tekniselle liitolle parempi kuin odotettiin: toisten peli aiheutti sen, että me hyödyimme tahtomattammekin. Jotenkin hupaisaa, sillä olin aivan varma siitä, että paikkajaot sovitaan yhteisen pöydän ääressä peilaten vaalien kannatustuloksia lopputulokseen.

Lisäksi merkillinen piirre on tuo aatemaailma. Mekin annoimme perussuomalaisille täysin samanveroiset mahdollisuudet liittoutua keskustan kanssa aivan samoilla ehdoilla kuin sdp ja kok. Mutta ei kelvannut, vaan pienet pitivät yhtä piirisihteerin neuvosta - joten Ps seurasi KD:n liikettä ja tilanne on suhteellisesti 14-13. Tämä tuo 50%-50% paikkajaon lautakuntiin, johtokuntiin ja kunnanhallitukseen. Lisäksi nyt esimerkiksi perussuomalaisia äänestäneet henkilöt tahtomattaankin mahdollistavat sen, että valtuuston 2 vpj:n paikka on demareilla. Kiva nähdä miten tyytyväisiä he ovat, sillä jos olen oikein ymmärtänyt ovat heidän ajatusmaailmansa melko kaukana toisistaan. Eikä sillä, valtuuston puheenjohtajistolla on lähinnä kosmeettinen merkitys, vaikka hierarkisesti valtuuston puheenjohtaja onkin kunnan luottamushenkilönä ykkönen. Valtuuston puheenjohtajisto istuu kunnanhallituksen pöydän ympärillä puhe- ja läsnäolo-oikeutettuna sekä joku heistä heiluttelee valtuuston kokouksissa nuijaa. Muuta painoarvo tehtävälle tuo kaikki näkymätön työ, mitä tekee jos tekee.

Mutta vielä on sarkaa kynnettävänä, sillä eri puolueiden paikoille pitää istuttaa miehiä ja naisia eri puolilta pitäjää. Että kaikki nimet ja tehtävät ovat kohdillaan, vaaditaan useampia kokouksia jokaisessa ryhmässä. Lisäksi tehtäväkseni olen itselleni asettanut vahtia, että nuoret pääsevät tositoimiin ja naisiakin sijoitetaan merkittäviin tehtäviin. Ajat, jolloin politiikka oli vain ryppyotsaisten miesten hommia, ovat takanapäin. Emmekä asu enää kivikaudella muutenkaan. 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Isäinpäivän aattona

Lauantai 8.11.2008 klo 20.26 - Helena T-T

Isänpäivällä on lyhyempi historia kuin äitienpäivällä. Äitienpäivää on meillä Suomessakin vietetty ensimmäisen kerran jo vuonna 1918, kun taas isänpäivän perinne on alkanut joskus 1949-50 vuosien paikkeilla.

Kaupallisuus on tullut jäädäkseen näiden liputuspäivien viettoon. Ja taisi isänpäivä tullakin pohjoismaiseen perinteeseen nimenomaan kappiaiden esityksestä.

Lähes pakko on jotain ostaa omalle isälleen ja vielä lasteni isällekin, vaikka pojat jo itse askartelevat koulussa ja hoidossa isälle suuret aarteet. Itsekin muistan värkänneeni kersana kaikenlaista isälle ja myös lahjaksi äidille. Kyllä niitä lapsuuden taideteoksia on yhä kaapissa tallessa. Mutta lie ainoa todella käyttökelpoinen itsetekoinen lahja ollut itse kokoon tinaamani peltinen öljytratti. Ainakin isä sitä käyttää yhä. Täytyi olla siis lahjalla tosi hyvä tekijä, kun saumat on vuosikaudet pitäneet trönön kasas...

Ainakin meidän osoitteessa aamuja isänpäivään on laskettu ja huomista odotetaan innolla. Tein itse tänään hyvän ostoksen. Nimittäin varta vasiten ajelin hankkimaan miehelleni Härmä -seuran juuri teettämän Härmän isännän viirin. Saa ukko huomen aamulla kiskaista sen lipputankoon mikäli huvittaa. Oma isäni saa nyt tyytyä pipoon sekä meidän rauhalliseen seuraamme, joka toki on kultaakin arvokkaampaa ;-)

Isänpäivä osuu ajoitukseltaan hyvään kohtaan kalenterivuotta. Ainakin minulle toukokuun ensimmäinen sunnuntai on huomattavasti kiireisempää ajankohtaa kuin pimeä sateinen marraskuu toinen sunnuntai. Itse olen monena äitienpäivänä huhkinut peltohommissa enkä ole muka joutanut koko päivää laiskottelemaan. Mutta tänä keväänä päätin, että vaikka sataas äkehiä en mee pellolle. 

Isänpäivän aaton ohjelmaamme mahtui taas lentopallo, kun pojat osallistuivat järjestyksessä toiseen E-poikien otteluunsa. Kisa oli nyt Alahärmässä.  Päivään toi lievää jännitystä se, että kuopuksemme irrotti renkailla kiikkuessaan otteensa ja mätkähti korvalleen pelikenttään ennen otteluiden alkua. Lääkärikeikkahan se siitä lopulta tuli, kun olo näytti pojalla olevan tavanomaisesta poikkeavaa. Nyt sitten pitää poikaa herätellä yöllä kerran tai pari tarkkaillakseen, että hän toipuu aivotärähdyksestä normaalisti. 

* * * * 

Aiemmin aamupäivällä tein ilmeisen uroteon: löysin vesisangon ja harjan avulla vaalean harmaan auton tummanruskean kuorrutuksen alta. Syksyt ovat ihan liian pitkiä nykyään ainakin kaikesta edestakaisin vellovasta ravasta päätellen. Sitä oli kertynyt autonhelmoihinkin paksu kerros. Mattojakin olen jo virutellut muutamia, kun alkaa kynnysmatot olla näöltään sitä luokkaa, ettei lattialla kehtaa pitää.

Tulis jo talvi tai alkaas se kesä!

 

Kommentoi kirjoitusta.

Made in U.S.A.

Keskiviikko 5.11.2008 klo 8.26 - Helena T-T

Kävi kuten aavisteltiin: pohjoismaiden ja eurooppalaisten suosikki Yhdysvaltain presidentiksi voitti vaalit.

Ei ole maailmassa montaakaan valtiota , jonka presidentinvaaleja saisimme seurata näin perusteellisesti kuin nyt Amerikan mantereella käytyä taistoa. Valittavalla henkilöllä on iso rooli ja siksi tapahtumia on seurattu aktiivisesti. Mutta muuttuuko maailmassa jotain oleellisista, on toki meille täysi arvoitus ja kysymykseen vastaa aika.

Amerikkalainen vaalikampanjointi on jotain hyvin erilaista kuin mihin olemme tottuneet täällä siveässä Suomessa. Loka lentää ja rapa roiskuu. Kampanjat ovat äärimmäisen kalliita ja esimerkiksi vastaehdokkaana olleen varapresidentti kokelaan (perheineen) stailaukseen käytettiin sievoisia summia rutikuivia dollareita. Kampanjoissa osataan liikutella suuria ihmismassoja ja suuria tunteita, mutta se maksaa. Demokratialla on hintansa.

Kampanjointi-ilmiö on syntynyt Yhdysvalloissa ja leviää maailmalle onneksi melko maltillisesti. Suuren vapauden ja toivon maassa, johon tehtiin unelmoivia merimatkoja näiltäkin lakeuksilta viime vuosituhannen vaihteessa, on omalta osaltaan esimerkki myös erittäin suuresta kahtiajaosta. Jako köyhiin ja rikkaisiin on todella raju. Joka onnistuu tahkoamaan rahaa, tekee sitä surutta. Jolla on ruoka vähissä, näkee nälkää 110 prosenttisesti. Missään yhteydessä ei voida puhua Pohjoismaisesta hyvinvointimallista. Mielikuvanani yhdysvalloista on myös hivenen synkkä. Pidän heitä enemmän tai vähemmän itsekeskeisinä, joilla ei ole oikeaa käsitystä siitä, mitä heidän valtionsa ja yhteisönsä rajojen ulkopuolella tapahtuu, ellei yhteyttä ole pidetty vaikkapa kaukaisiin verisukulaisiin muualla maailmassa. Maa onkin kansalaisuuksien sekametelisoppa. 

Pahin piirre amerikkalaisuudessa on mielestäni alkuperäiskansojen totaalinen alistaminen ja hävittäminen. Intiaaneja asutetaan reservaatteihin kuin eläimiä. Sama valtio, joka eriarvoistavat kansalaisiaan, pyrkii maailman herruuteen. Ihmiset, jotka julistavat vapautta ja itsenäisyyttä, eivät huolehdi kansastaan tasapuolisesti. Tässä on uskomaton ristiriita, jota ei saisi unohtaa. Mutta on toki ristiriitaista toimintamallia muissakin suurvalloissa kuten Venäjällä ja Kiinassa.

Obama voitti. Onko hänen sukujuurillaan sellaista vaikutusta hänen ja esikuntansa toimintaan, joka todella muuttaa Yhdysvaltaista sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa, jää nähtäväksi. Se vaikutelma, joka olen hänestä median avulla tulluti kuitenkin antaa aiheen sanoa, että mielestäni paras ehdokas voitti.  

 

 

 

 

 

1 kommentti .

Hyvä Irene

Tiistai 4.11.2008 klo 8.02 - Helena T-T

Seinäjoella, kuten muissakin kunnissa, tehdään parhaillaan vääntöjä luottamuspaikkojen jaosta. Uutisissa on heti vaalien jälkeen ollut, että Seinäjoen kokoomus ja keskusta löysivät toisensa. Viime päivänä julkaistiin uutinen, että valtuuston puheenjohtajaksi ehdotetaan Ristilää (kok) ja hallituksen puheenjohtajaksi Tureniusta (kesk). Myös kaupunginhallitukseen ehdolla olevien nimet olivat jo luettavissa Ilkassa. Ylistarokin näyttää saavaan yhden hallituspaikan.

Hattua saa nostaa Irene Tureniukselle, joka rohkeasti on astumassa ehdolle vaativaan kaupunginhallituksen  puheenjohtajan pestiin. On myös upeaa se, että toinen kärkipaikoista on  naisen hallussa, sillä onhan naissukupuoli kuitenkin määrällisesti puolet asukkaista. Politiikka on perinteisesti nähty miesten harrastukseksi, jossa ei ole naisille ollut joko sijaa tai sitten naiset eivät ole rohkaistuneet ottamaan merkittäviä tehtäviä hoitaakseen. Ei ole myöskään mitätöntä se, että yleensä pienten lasten äidillä on suuret velvollisuudet kotona hoidettavana, joten ajankäytön organisointi vaatii aivan erilaisia ratkaisuja kuin isiltä.  Näin se vain on, sanokoot mitä sanovat. Irenelläkin varmasti on tukiverkoston oltava kunnossa, että pienten lasten äitinä pystyy itsensä laittamaan likoon.

Seinäjoella on myös nähtävissä hieman erilaista tyyliä kuin esimerkiksi meillä Isossakyrössä, jossa etenemme aavistuksen verran hitaammin. Isossakyrössä on vasta neuvottelut aluillaan ja puolueet lienevät vasta valitsemassa omia neuvottelijoitaan ratkomaan, mitä tehtäviä kenelläkin on, jonka jälkeen vasta keskustellaan nimistä. Lisäksi meillä on nyt ollut jo useamman vuoden sama ilmiö: Kokoomus ja Sdp pelaavat samaan pussiin. Miten härskiksi peli menee tällä kertaa, jää vielä nähtäväksi, mutta ilmassa on selkeästi keskustan kyykytystä, -joka sinänsä ei ole yllätys. 

Totuus on kuitenkin se, että Isossakyrössä keskusta menetti kaksi valtuustopaikkaa eli valtuustossa on 12 keskustalaista 1.1.2009 alkaen nykyisen14 sijaan. Vaikka joskus aiemmin 13sta valtuutetullakin puolueemme sai nimittää sekä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston puheenjohtajat, nyt asia ei todellakaan ole yksinkertainen. Vaihtuvuutta on tulossa, mutta millaista: tästä on siis vielä neuvoteltava. Mutta totuus on myös se, että Isossakyrössä keskusta on edelleen suurin ryhmä: 12 valtuutettua. Kokoomuksella on seitsemän valtuutettua ja SDP:llä neljä, Kristillisdemokraateilla kaksi ja Vasemmistolla sekä Perussuomalaisilla molemmilla yksi.

Se, miten hyvin kaikki osapuolet kunnioittavat vaalien tulosta, on aivan ajankohtainen kysymys. Lisäksi nuoret ja naiset on erikseen huomioitava tehtäviä jaettaessa, ettemme palaa kunnallispolitiikassamme kivikaudelle!

 

* * * *

Henkilökohtaisesti olen ollut todella kiireinen muutamina viime päivinä, eikä aikaa ole jäänyt yhtään mihinkään ylimääräiseen loikoiluun. Eilen oli jälleen superpäivä, jolloin olin lähes yhtäjaksoisesti töissä tai kokouksissa 14 tuntia. Onneksi näitä päiviä osuu harvoin kohdalle, mutta melkoisesti joutuu automatkoillakin hoitamaan asioitaan puhelimitse. Tänään on onneksi löysempi ohjelma, vaikka mahtuu siihenkin muutama lyhyt kokous, joten kotona ehtii ollakin taas melko normaalisti. 

Huomiseksi pitää vielä laatia tenttikysymykset opiskelijoille. Aloitin sitä tehtävää jo tässä aiemmin. Joudun toteamaan, että onpas vaikeaa keksiäluentoalueesta kysymyksiä, joissa opiskelija joutuu osaamisensa osoittamaan, mutta joilla on edes jonkinlainen todennäköisyys päästä tentistä läpi. 

Kommentoi kirjoitusta.