Share |

Kansallinen Veteraanipäivä

Perjantai 27.4.2012 klo 20.35 - Helena Tuuri-Tammela

27.4. vietetään kansallista veteraanipäivää.

Vuonna 1945 huhtikuun 27 päivänä todettiin, että viimeiset saksalaiset sotilaat olivat lähteneet Kilpisjärveltä. Suomen osuus toisessa maailmansodasta päättyi. Viisi ja puoli vuotta kestänyt kansakuntamme äärirajoille vienyt koettelemus oli ohi.

Tähän päivään kuuluu vapaan maan merkkinä liehuva sinivalkoinen lippu salossa. Kunnissa, kuten Isossakyrössäkin, vietetään kansallisen veteraanipäivän juhlaa. Sotiemme veteraanit puolisoineen, heidän leskensä, lapsensa ja omaisensa kokoontuvat juhlaan, joka arvossaan on sanoin kuvaamaton.

Tänään kunniatehtäväni oli lausua Isonkyrön veteraanijuhlassa kunnan tervehdys. anojen valinta tämänkaltaisissa tilaisuuksissa on aina haastavaa, etenkin kun juhlia on vietytty useina vuosikymmeninä.

Tänään rakennin oman tervehdyspuheenvuoroni kodin ja rintaman väliseen kenttäpostiin. Valmistautuessani juhlaan kävin läpi sukuni kirjeenvaihtoa sotavuosilta. Uskon vahvasti, että niissä välittyi monelle osallistujallekin tuttuja asioita: huoli puolustuksesta, selvitymisestä rintamalla ja kotona oli läsnä joka päivä, kun vihollinen pyrki valtaamaan rakkaan kotimaamme.

Kirjeet kotiin toivat tervehdyksiä rintamalta, mutta kirjeet rintamalle myös kuulumisia kotoa. Uskon, että ne terveiset auttoivat myös jaksamaan ja toivat lähelle perheen ja suvun kuulumisia, mutta ennen kaikkea ne loivat tulevaisuuden uskoa.

Isäni on saanut Amerikasta oman isänsä, paappani Einon, kirjeitä siskolleen. Niissä oli sisällään erilainen sanoma kuin kirjeissä mummalle. Ikäänkuin valtameren taakse olisi pystynyt kirjoittamaan huolestaan enemmän. Siis enemmän kuin kotiin, jonne piti valaa uskoa ja toivoa selviytymisestä.

Kirjoitan oheen muutaman katkelman paapan kirjeestä siskolleen kuvastamaan todellista isän huolta arjesta kotona olevasta perheestä: "Kyllä mulla olisi työtä ja touhua, ei joutaasi olemaan tällaasilla sotaretkillä, mutta mitäs sille nyt voi. Kyllä me olemme täällä puoliamme pitäneet, vaikka r***t on käyttänyt kaikki raaimmatkin keinot, mitä ihmisjärki voi keksiä." .... "Hätäännyksissäni jo sinne teillekin kirjoitin, kun kotona oli kaikenlaista vastoonkäymistä, mutta asiat on ny järjestyny, otin pankista velekaa." ... " Kyllä minullakin on niin nuori väki kotona, että en tierä, kuinka ne siellä pärjää. Tapaan lohruttaa itteäni sillä, että onhan pojilla sielä ainakin ruokaa ja lämmintä"..... " Koetan kirjoottaa taas pikoohin uurestansa, kun saan aikaa, jos saan aikaa, eihän sitä tierä koskaan huomista päivää, mitä se tuo tullensa" ...

Sodan jälkeen paappa, maauskossaan vahva,mutta kranaattien sirpaleiden pahoin haavaoittama mies kirjoittaa näin: "Kyllä minä nyt ainakin oon siinä uskos, että saamme olla rauhas ja tehrä työtä omaksi ja koko kansakunnan hyvinvoinnin kohottamiseksi. Miksei tätä kolauksesta kärsi vielä meidän lapsetkin, mutta kyllä aika arvet parantaa. Tätä työtä on toki aika palijo, eikä se taira loppuakaan mun aikanani tästä taloosta."

Eikä työ ole loppunut, se jatkuu !

Kiitos sotiemme sankareille ja heidän puolisoilleen sekä lapsilleen siitä, kaikesta uhrauksesta, jonka olette tehneet sotien aikana ja niiden jälkeen. Teidän työnne ansiosta olemme Suomalaisia.

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Tontteja myytävänä myös Vaasalaisille

Sunnuntai 15.4.2012 klo 22.38 - Helena Tuuri-Tammela

Kunnat, kuntien rajat ja rajat.

Kuntarajat ovat puhuttaneet paljon tänä keväänä. Jopa niin paljon, että tärkeät kunnalliset asiat tuntuvat keskittyvän vain rajoihin. Kuntien rajoihin ja rajoilla piileviin tarpeisiin.

Mutta rajat ne olivat Neuvostoliitollakin. Rajat ovat siis kunnillakin. Jopa Isollakyröllä.

Menneellä viikolla useat kunnat pitivät kunnanvaltuuston kokouksen. Syynä ja aiheena kaikissa kunnissa oli hyvin pitkälti sama asia: lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistuksesta. Määräpäiväksi kun oli ylijohtaja antanut 13. päivän eli perjantain huhtikuussa vuonna 2012.

Isossakyrössä lausunnon antoi kunnanhallitus. Itsenäisenä ja kokonaisena pysyttelevän kunnan lausunto tehtiin tietoisena siitä, mitä mieltä ovat valtuustoryhmät kuntahankkeesta, jota myös uudistukseksi on nimitelty. Olisihan tietenkin kunnanvaltuusto voinut tuon lausunnon vuoksi kokoukseen istahtaakin myös Isossakyrössä, vaan kun meillä  kunnanvaltuuston koollekutsu tapahtuu kuntalain mukaisessa järjestyksessä ja kunnanvaltuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen esityksestä.

Leikkimielisesti sanonkin, että meillä kunnanvaltuuston koollekutsuu kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ei valtiovarainministeriön virkamies.

Vaasassa ja Vähässäkyrössä otettiin sitten kantaa asiaan ihan hyvän maun rima alittain. Naapurista, rajan väärältä puolelta, mentiin itsenäisenä olevan kunnan asioita sotkemaan niinkin räikeästi kuin haaveilemaan yhtä autokauppojen keskittymää kunnastamme itselleen piilotellen himonsa taajamarakenteen varjon alle, jos kuntamme ei haluakaan leikkiä yhdellä tietyllä hiekkalaatikolla.

Paikallislehtemme Pohjankyrö ansiokkaasti 12.4. torstain julkaisussaan päätökset referoi kansisivullaan. Pääkirjoitus suomensi läntisten naapureidemme ajatukset. Kun kuulin jo viikkoa aikaisemmin, että Vähäkyrö juoksee tässäkin asiassa isukkiensa talutusnuorassa, päättelin, ettei tässä enää kannata olla kohtelias. Eihän sitä hyvää tapaa osata harjoittaa ainakaan siellä, missä jo lähti lapasesta.

Hyvät Vähäkyröläiset ja Vaasalaiset.

http://isokyro.karttatiimi.fi/

Kartoista löytyvät Isonkyrön kunnan myynnissä olevat tontit. Kartta-aineiston voi keskittää mm Tervajoen alueille. Esimerkiksi Peippoosessa on viehättävä uusi Peippoosen kaava-alue. Sieltä voivat muun muassa vaasalaiset ostaa tontteja. Kannattaa olla äkkiä asialla, ennenkuin nostamme hintoja =)

*****

Tuli sitten kerralla selväksi, ettei joitakin kiinnosta Isonkyrön alue kokonaisuudessaan. Onko siis päättelyn mukaan tietyt alueet vain painolastia suur-Vaasan harteilla... Selvä kuin pläkki.

Isokyrö on kokonaisuus ja meille isokyröläisille kotikunnan jokainen nurkka yhtä arvokas ja arvokas nimenomaan siinä arvoissa, jota ei rahassa mitata.

Hävetkööt ne, jotka muuta luulevat!

Helena Tuuri-Tammela

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Tässä linkissä juttu aiheesta:

http://www.pohjankyro-lehti.fi/etusivu/index.html

 

Vähänkyrön kunnanhallitus esittää osakuntaliitosta, jossa Kylkkälä liitettäisiin Vähäänkyröön. Kyrönjoen pohjoispuolen Yryselä ei Vähääkyröä kiinnosta.

Vähäkyrö ja Vaasa haluavat Kylkkälän

Jos Isokyrö suuntautuu kuntauudistuksessa Seinäjokeen, pitäisi Kylkkälän osaliitos Vaasaan selvittää. Vähänkyrön kunnanhallitus esittää osakuntaliitoksen selvittämisen tarpeellisuutta ensi keskiviikkona kokoontuvalle valtuustolle. Kylkkälän nostaminen esiin on osa lausuntoa, joka on lähdössä Vähästäkyröstä valtionvarainministeriöön.
Kylkkälän osaliitoksen selvittämistä kunnanhallitus perustelee sillä, että Vähäänkyröön kuuluva Tervajoen kylä ja Isoonkyröön kuuluva Kylkkälän kylä muodostavat yhtenäisen asemakaavoitetun taajaman, jonka läpi menee kuntaraja. Tervajoen palvelukeskus sijaitsee Vähänkyrön puolella rajaa, kuten myös lähes kaikki alueen asukkaita palvelevat lähipalvelut.
Vähänkyrön esitys on täysin linjassa Vaasan kaupunginvaltuuston 26. maaliskuuta hyväksymän lausunnon kanssa. Vaasan valtiovarainministeriölle lähteneessä lausunnossa todetaan, että jos Isokyrö suuntautuu Seinäjoelle, on Isonkyrön Kylkkälän asema selvitettävä erikseen, koska se muodostaa yhdessä Tervajoen kanssa yhtenäisen taajaman, joka tulisi liittää Vaasaa.


Vähällekyrölle sopii kuntaliitoksen selvittäminen Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Korsnäsin, Maalahden, Vöyrin ja Isonkyrön kanssa. Se on valmis osallistumaan myös erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseen alueesta.
Vähänkyrön kunnanhallitus huomauttaa, että Vaasa ja Vähäkyrö ovat jo hyväksyneet kuntaliitoksensa 1.1.2013 alkaen. Muiden edellä mainittujen kuntien osalta kuntaliitos voisi toteutua vuonna 2015 tai 2017, todennäköisesti vuosi 2017 on realistinen tavoite.
Kuntalain tärkeimpänä uudistustarpeena Vähässäkyrössä koetaan alueellisen demokratian (kunnanosahallinto) ja kuntalaisten osallistumisedellytysten lisääminen. Lähidemokratiaa voidaan vahvistaa lisäämällä alueellista päätösvaltaa. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää pitäisi uudistaa siten, että järjestelmä olisi tasapuolinen. Järjestelmän tulisi tuottaa palvelutuotannon osalta samantyyppisille kunnille samansuuruinen julkinen rahoitus.
Kuntien tehtävien arvioinnista Vähänkyrön kunnanhallitus toteaa, että kuntauudistuksessa tehdään vahvoja, työssäkäyntialueen kokoisia kuntia sekä annetaan kunnille sekä vastuu- että vapaus järjestää peruspalvelut. Kuntia ei saa normiohjata liikaa, vaan kunnille on annettava mahdollisuus siirtää resursseja esimerkiksi ennaltaehkäisevään toimintaan.
Valvontaa tulee olla, jotta palvelun laatu taataan. Valvonnan tulee koskea toiminnan vaikuttavuutta, ei sitä, miten yksittäiset normit on täytetty.
Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaikilta Suomen kunnilta lausunnon Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Lausunnot on annettava 13. huhtikuuta mennessä.

 

 

Kommentoi kirjoitusta.

Siddiq Sandhun muistolle

Perjantai 13.4.2012


Pitkäaikainen kunnanvaltuutettu, Isonkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtajana toiminut hyvä ystävä on poissa.

Eläinlääketieteen lisensiaatti, arvostettu kunnallinen vaikuttaja Siddiq Sanhu teki pitkän ja ansiokkaan päivätyön Isonkyrön ja Kyrönmaan eteen.

Vuodesta 1981 alkaen hän toimi Isossakyrössä kunnallisena eläinlääkärinä, ja myöhemmin Kyrönmaan kansanterveystyön kuntayhtymässä terveysvalvonnan johtajana
- ahkerana ja työtä pelkäämättömänä kuntalaisten palvelijana.

Erityisesti hänen korkeatasoinen ammattiosaamisensa herättivät kunnioitusta. Hänen kotimaastaan Isoonkyröön tuomat eläinlääketieteen opit aluksi hämmästyttivät, mutta nopeasti ihastuttivat.

Siddiq Sandhu, Sidi, suhtautui ammattiinsa ylpeänä ja palvelualttiina
Kyrönmaan kunnissa on vahva maatalous ja erityisesti elinvoimainen kotieläintalous. On siis yksi tärkeimmistä asioista, että eläinlääkäri on alansa huippu. Sidin lahjakkuus ja äärettömän korkeatasoinen ammattiosaaminen olivat arvostettuja.

Samalla antaumuksella, jolla hän teki työnsä, Siddiq suhtautui myös kunnallisiin ja maakunnallisiin luottamustehtäviinsä.  Häneen luotettiin vahvasti. Hän nautti laajaa kuntalaisten luottamusta useissa kunnallisvaaleissa.

Hänen neuvottelutaidoistaan ja diplomatiastaan hyvä esimerkki on se, miten hän toimi haastavassa ympäristönsuojelulautakunnassa puheenjohtajana ja hoiti vaikeitakin asioita ilman negatiivisia jälkikaikuja.

Hän oli mukana myös monissa muissa tärkeissä luottamustehtävissä.
kuten Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä, vanhaintuki ry:ssä, vanhusneuvostossa ja vammaisneuvoston pheenjohtajana, kunnanhallituksessa, kunnanvaltuuston varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana.

Hänellä oli lyhyt matka sydämiimme, vaikka matka Pakistanista on tänne pitkä.

Siddiq on ollut ainoa suomalainen, jonka syntyperältään pohjoismaiden ulkopuolelta Suomeen juurtuneena on toiminut korkeimmassa kunnallisessa luottamustehtävässä mitä on. Sidi oli isokyrölänen. Hänen matka Pakistanista Isonkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtajaksi on ainutlaatuinen. Me olemme siitä ylpeitä ja saamme olla kiitollisia etuoikeudesta toimia kunnallisissa tehtävissä yhdessä hänen kanssaan.

Seuraan hänen jalanjälkiään paljon vaatimattomalla tasolla, mutta hän on ollut minulle esikuva.

Yhteistyökyky, harkinta ja erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen
ovat niitä arvoja, joita Siddiq Sandhu valtuuston puheenjohtajana ja kunnanvaltuutettuna vaali.

Sidin vahvaan aatteeseen kuului se, että jokainen on yhtä tärkeä ja heikompienkin asiat tulee hoitaa. Hän suhtautui ihmisiin tasavertaisesti ja arvostaen. Hän huomioi jatkuvuuden ja arvosti nuorempien sukupolvien mielipiteitä. Ja se jos mikä on asia, joka on joillekin aikuiseen ikään ehtineille vaikeaa. Mutta hänelle ei.

Minulla on myös paljon omakohtaisia kokemuksia siitä tarmosta, jolla Sidi tuki nuorempia luottamushenkilöjä. Erityisesti tulen aina muistamaan ja olemaan kiitollinen, että Sidi on ollut tukenani.
Ei vain valtuuston varapuheenjohtajana vaan myös
toimiessaan vaalipäällikkönäni eduskuntavaaleissa.

Hyvät omaiset,
Isonkyrön kunnan, kuntalaisten ja kunnallisten luottamushenkilöiden puolesta esitän teille läheiset mitä suurimmalla nöyryydellä ja kunnioituksella osanoton rakkaanne poismenon johdosta.

- Joka hetki hän on lähellänne
joka aamu antaa armonsa.Isokyröläiset tulevat muistamaan Siddiqin aina ja
suremme hänen kuolemaansa hyvin syvästi. 

Kommentoi kirjoitusta.