Share |

Tontteja myytävänä myös Vaasalaisille

Sunnuntai 15.4.2012 klo 22.38 - Helena Tuuri-Tammela


Kunnat, kuntien rajat ja rajat.

Kuntarajat ovat puhuttaneet paljon tänä keväänä. Jopa niin paljon, että tärkeät kunnalliset asiat tuntuvat keskittyvän vain rajoihin. Kuntien rajoihin ja rajoilla piileviin tarpeisiin.

Mutta rajat ne olivat Neuvostoliitollakin. Rajat ovat siis kunnillakin. Jopa Isollakyröllä.

Menneellä viikolla useat kunnat pitivät kunnanvaltuuston kokouksen. Syynä ja aiheena kaikissa kunnissa oli hyvin pitkälti sama asia: lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistuksesta. Määräpäiväksi kun oli ylijohtaja antanut 13. päivän eli perjantain huhtikuussa vuonna 2012.

Isossakyrössä lausunnon antoi kunnanhallitus. Itsenäisenä ja kokonaisena pysyttelevän kunnan lausunto tehtiin tietoisena siitä, mitä mieltä ovat valtuustoryhmät kuntahankkeesta, jota myös uudistukseksi on nimitelty. Olisihan tietenkin kunnanvaltuusto voinut tuon lausunnon vuoksi kokoukseen istahtaakin myös Isossakyrössä, vaan kun meillä  kunnanvaltuuston koollekutsu tapahtuu kuntalain mukaisessa järjestyksessä ja kunnanvaltuusto käsittelee asiat kunnanhallituksen esityksestä.

Leikkimielisesti sanonkin, että meillä kunnanvaltuuston koollekutsuu kunnanvaltuuston puheenjohtaja, ei valtiovarainministeriön virkamies.

Vaasassa ja Vähässäkyrössä otettiin sitten kantaa asiaan ihan hyvän maun rima alittain. Naapurista, rajan väärältä puolelta, mentiin itsenäisenä olevan kunnan asioita sotkemaan niinkin räikeästi kuin haaveilemaan yhtä autokauppojen keskittymää kunnastamme itselleen piilotellen himonsa taajamarakenteen varjon alle, jos kuntamme ei haluakaan leikkiä yhdellä tietyllä hiekkalaatikolla.

Paikallislehtemme Pohjankyrö ansiokkaasti 12.4. torstain julkaisussaan päätökset referoi kansisivullaan. Pääkirjoitus suomensi läntisten naapureidemme ajatukset. Kun kuulin jo viikkoa aikaisemmin, että Vähäkyrö juoksee tässäkin asiassa isukkiensa talutusnuorassa, päättelin, ettei tässä enää kannata olla kohtelias. Eihän sitä hyvää tapaa osata harjoittaa ainakaan siellä, missä jo lähti lapasesta.

Hyvät Vähäkyröläiset ja Vaasalaiset.

http://isokyro.karttatiimi.fi/

Kartoista löytyvät Isonkyrön kunnan myynnissä olevat tontit. Kartta-aineiston voi keskittää mm Tervajoen alueille. Esimerkiksi Peippoosessa on viehättävä uusi Peippoosen kaava-alue. Sieltä voivat muun muassa vaasalaiset ostaa tontteja. Kannattaa olla äkkiä asialla, ennenkuin nostamme hintoja =)

*****

Tuli sitten kerralla selväksi, ettei joitakin kiinnosta Isonkyrön alue kokonaisuudessaan. Onko siis päättelyn mukaan tietyt alueet vain painolastia suur-Vaasan harteilla... Selvä kuin pläkki.

Isokyrö on kokonaisuus ja meille isokyröläisille kotikunnan jokainen nurkka yhtä arvokas ja arvokas nimenomaan siinä arvoissa, jota ei rahassa mitata.

Hävetkööt ne, jotka muuta luulevat!

Helena Tuuri-Tammela

Kunnanvaltuuston puheenjohtaja

 

Tässä linkissä juttu aiheesta:

http://www.pohjankyro-lehti.fi/etusivu/index.html

 

Vähänkyrön kunnanhallitus esittää osakuntaliitosta, jossa Kylkkälä liitettäisiin Vähäänkyröön. Kyrönjoen pohjoispuolen Yryselä ei Vähääkyröä kiinnosta.

Vähäkyrö ja Vaasa haluavat Kylkkälän

Jos Isokyrö suuntautuu kuntauudistuksessa Seinäjokeen, pitäisi Kylkkälän osaliitos Vaasaan selvittää. Vähänkyrön kunnanhallitus esittää osakuntaliitoksen selvittämisen tarpeellisuutta ensi keskiviikkona kokoontuvalle valtuustolle. Kylkkälän nostaminen esiin on osa lausuntoa, joka on lähdössä Vähästäkyröstä valtionvarainministeriöön.
Kylkkälän osaliitoksen selvittämistä kunnanhallitus perustelee sillä, että Vähäänkyröön kuuluva Tervajoen kylä ja Isoonkyröön kuuluva Kylkkälän kylä muodostavat yhtenäisen asemakaavoitetun taajaman, jonka läpi menee kuntaraja. Tervajoen palvelukeskus sijaitsee Vähänkyrön puolella rajaa, kuten myös lähes kaikki alueen asukkaita palvelevat lähipalvelut.
Vähänkyrön esitys on täysin linjassa Vaasan kaupunginvaltuuston 26. maaliskuuta hyväksymän lausunnon kanssa. Vaasan valtiovarainministeriölle lähteneessä lausunnossa todetaan, että jos Isokyrö suuntautuu Seinäjoelle, on Isonkyrön Kylkkälän asema selvitettävä erikseen, koska se muodostaa yhdessä Tervajoen kanssa yhtenäisen taajaman, joka tulisi liittää Vaasaa.


Vähällekyrölle sopii kuntaliitoksen selvittäminen Vaasan, Mustasaaren, Laihian, Korsnäsin, Maalahden, Vöyrin ja Isonkyrön kanssa. Se on valmis osallistumaan myös erityisen kuntajakoselvityksen tekemiseen alueesta.
Vähänkyrön kunnanhallitus huomauttaa, että Vaasa ja Vähäkyrö ovat jo hyväksyneet kuntaliitoksensa 1.1.2013 alkaen. Muiden edellä mainittujen kuntien osalta kuntaliitos voisi toteutua vuonna 2015 tai 2017, todennäköisesti vuosi 2017 on realistinen tavoite.
Kuntalain tärkeimpänä uudistustarpeena Vähässäkyrössä koetaan alueellisen demokratian (kunnanosahallinto) ja kuntalaisten osallistumisedellytysten lisääminen. Lähidemokratiaa voidaan vahvistaa lisäämällä alueellista päätösvaltaa. Kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmää pitäisi uudistaa siten, että järjestelmä olisi tasapuolinen. Järjestelmän tulisi tuottaa palvelutuotannon osalta samantyyppisille kunnille samansuuruinen julkinen rahoitus.
Kuntien tehtävien arvioinnista Vähänkyrön kunnanhallitus toteaa, että kuntauudistuksessa tehdään vahvoja, työssäkäyntialueen kokoisia kuntia sekä annetaan kunnille sekä vastuu- että vapaus järjestää peruspalvelut. Kuntia ei saa normiohjata liikaa, vaan kunnille on annettava mahdollisuus siirtää resursseja esimerkiksi ennaltaehkäisevään toimintaan.
Valvontaa tulee olla, jotta palvelun laatu taataan. Valvonnan tulee koskea toiminnan vaikuttavuutta, ei sitä, miten yksittäiset normit on täytetty.
Valtiovarainministeriö on pyytänyt kaikilta Suomen kunnilta lausunnon Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvityksestä sekä kuntauudistukseen liittyvistä muista uudistuksista. Lausunnot on annettava 13. huhtikuuta mennessä.

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini