Share |

Hyvää tasa-arvon päivää!

Torstai 19.3.2009 klo 11:22 - Helena T-T


 

 

Tänään saa nostaa lipun salkoon Minna Canthin päivän eli tasa-arvon päivän kunniaksi. Maaliskuun 19. päivä on ollut yleinen liputuspäivä vuodesta 2007 alkaen, vaikka jo vuonna 2003 on sisäministeriö määrännyt ja suositellut laitoksia ja virastonsa liputtamaan tänä kyseisenä päivänä.

Henkilökohtaiseksi kunniaksi liputettavien suurhenkilöjen joukossa Minna Canthin lisäksi ovat Runeberg, Agricola, Lönnrot, Snellman, Mannerhein, Leino ja Kivi. Canth on siis ainoa suomalaisnainen, jolla on oma liputuspäivä. Suomalaisia naisen kunniaksi voi lipun nostaa salkoon myös äitienpäivänä.

Minna Canth (19.3.1844 Tampere - 12.5.1897 Kuopio, tyttö nimeltään Ulrika Wilhelmina Johnson) oli kirjailija, lehtinainen, yhteiskunnallinen vaikuttaja, uusien kansainvälisten aatteiden ja kulttuurivirtausten välittäjä, seitsenlapsisen perheen yksinhuoltaja ja liikenainen. 

Canth on aikansa merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka elämäntyö artikkelien, realismia edustavien näytelmien ja novellien kirjoittana on vaikuttanut suureksi Suomen kehitykseen tasa-arvon ja koulutuksen edelläkävijäksi. Minna Canth on ollut rohkea heikkojen puolestapuhuja ja epäkohtina olleiden asioiden esiintuoja. Hän puolusti naisia ja köyhiä teoksissaan ja käytännössä.

 

”Ihmisen tuleekin aina syvästi juurtua kotiseutuunsa, rakastaa hellimmällä sukulaisrakkaudella sen paikan luontoa, jossa hän tuntee joka kiven, joka pensaan ja mättään, johon nuoruuden muistot häntä sitovat ja jossa hän on ystävyydessä kaikkien, yksin hevosten ja koirienkin kanssa. Semmoinen suhde antaa tukea koko hänen elämälleen, se on lähde, josta sitten uhkuu rakkautta avarammallekin, kansaan, isänmaahan.”

Minna Canth: Agnes (1892

 

Nykysuomessa on tasa-arvolla vahva sija ja sillä on vankat kiinnekohdat lainsäädäntöömme, joista merkittävin on perustuslain 6 § yhdenvertaisuudesta : 

” Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.

Sukupuolten tasa-arvoa edistetään yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityisesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään.

Vuodesta 2004 on voimassa ollut myös yhdenvertaisuuslaki ja jo vuodesta 1986 laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. Vaikka säädöksiä on useita, ei vieläkään voi sanoa, että tasa-arvo on itsestäänselvyys ja se toteutuu kaikessa ja kaikkialla. Mutta vertailun vuoksi pitää myös todeta, että maailman mittakaavassa mitattuna on eri rotujen, yhteiskunnallisen aseman ja sukupuolen tai iän perusteella tapahtuvaa väärätty niin paljon, että me täällä oikeusvaltiossa nimeltä Suomi elämme erityisen hyvässä asemassa.

Kun omassa ajatusmaailmassamme ja teoissamme pystymme aina antamaan jokaiselle ihmisellä hyvän kohtelun, niin olemme jo oppineet paljon elämisestä.

"Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Heille on annettu järki ja omatunto, ja heidän on toimittava toisiaan kohtaan veljeyden hengessä."

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 1.artikla. 0.12.1948

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini