Share |

Paras hanke 2 ?

Maanantai 19.1.2009 klo 8.40 - Helena T-T


Päivän lehdessä uutisoidaan peruspalveluministeri Paula Risikon esitystä, että pitäisi aloittaa uusi Paras -hanke. Vuoden vaihteessa käynnistyneet uudistukset eivät ole kohentaneet perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen hoitoketjuja kuten toivottiin.

Mitä ilmeisemmin on tehty pikainen arvio uusista muutoksista, kun jo parin viikon aikana pystytään tekemään johtopäätöksiä. Ihan niin yksinkertaista ei voi olla kuntakäytäntöjen uudistaminen. Uudet ohjelmat ja tietojen siirrot ovat varmasti aiheuttaneet runsaasti pään vaivaa, muttapitäisi varmasti olla hiukan pidempi kokeiluaika , ennenkuin voi sanoa, että syteen meni.

TOKI, jos ongelmia on, tulee niihin heti puuttua. Mutta muutoksesta toiseen ryntääminen on varmasti työntekijöille todella hankalaa. MIkä nyt siis neuvoksi?

Paras hanke on hieman eri asia kuin kunta- ja palvelurakenneuudistus. Hanke prosessoi uudistusta eteenpäin ja käynnistyi vuonna 2005 valtioneuvoston johdolla.

Lisäksi kuntiin kohdistuva muutospaine kaipaa täsmentymistä, ettei muutos itsessään ole itsetarkoitus. Kuntien lukumäärän vähentäminen tai palvelujen järjestäminen laajemmilla yhteistoiminta-alueilla eivät ole yksiselitteisiä asioita jo sinällään, mutta erityisesti palvelurakenteeseen vaikuttavat asiat vaativat selkeää linjausta ja tavoitetilaa, jotta päästään eteenpäin. Jos aloitetaan seminaarimainen Paras -hanke uudelleen, toivon todella että nyt paukkuja riittää toimivan palvelurakenteen pohtimiseen ja hyvien käytäntöjen etsimiseen sekä mahdollisten lansäädännöllisten loukkujen poistamiseen.

Kuntajakolakia jo sinällään ollaan uudistamassa, mutta määräaikainen puitelaki eli laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta on voimassa vuoden 2012 loppuun. Onko tavoitteena nyt tehdä uusi puitelaki vai mikä on homman nimi? Jos ongelmia aiheuttaa nyt se, että erilaisia palveluja tuotetaan eri paikoissa, eli esimerkiksi kunnan omana toimintana ja osin kuntayhtymien tai isäntäkuntien toimintana. Yleensä ensimmäinen ongelma on myös se, että potilaan henkilötietoihin ei päästä käsin sujuvasti eri paikoissa. Tuleeko sen kaltaisissa ongelmissa uudistaa tietohallintoa säätekevää osuutta palveluista sääteleviä lakisäädöksiä, että ns hallinto pystyy toimimaan sujuvasti? Näihin ongelmiin on tärmätty jo aiemminkin, niistä on ministereitä tiedotettu aiemminkin. On hyvä, jos jollakin on nyt tahtoa käydä asiaan käsiksi.

Onhan palvelujen sujuvuuden tarkoitus joka tapauksessa tarjota hyvät palvelut kuntalaiselle! Jälleen tulisi asioita miettiä palvelujen lähtökohdasta, eikä päinvastoin.

 

 

 


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini