Share |

Kestävää hyvinvointia

Lauantai 13.10.2012 klo 22.35 - Helena Tuuri-Tammela

Huoltosuhde on mittari, jolla kuvataan työllisten määrän suhdetta niihin, jotka eivät ole työssä (työttömät, opiskelijat, lapset, varusmiehet, eläkeläiset ja kotityötä tekevät). Jos huoltosuhde on heikko, ollaan vaikeuksissa. Huoltosuhde ei kuitenkaan saa olla poliittinen lyömäase, jolla ruoskitaan kuntaliitoksiin. Huoltosuhteen laskentakaava ei muutu rajankäynnilla.

Heikommista on huolehdittava. On hyväksyttävä, että Suomen kunnat ovat erilaisia elinkeino- ja väestörakenteeltaan. Maaseudulla ovat miljonäärit harvassa, mutta enemmän on heitä, jotka nauttivat oikeudesta ikääntyä ja vanheta kotiseudullaan. He eivät ole julkisen talouden kiviriippoja. He ovat Suomen hyvinvoinnin rakentajia. Siksi koko Suomen huoltosuhde on tärkeämpi kuin yksittäisen kunnan huoltosuhde.


Tarkoitushakuisia laskelmia ja kriteereitä suoltava valtakunnanpolitiikka unohtaa monta muutakin totuutta. Ihmisissä ei ole ylijäämää eikä alijäämää. Jokainen on arvonsa ansainnut, katsomatta siihen, minkä kokoisessa kunnassa hän asuu.

Meille isokyröläisille kunnallisvaalit ovat näytön paikka. Vaalituloksella vaikutetaan myös valtakunnan politiikkaan. Nyt äänestetään kuntien itsehallinnon ja lähipalvelujen puolesta sekä oikeudesta asua, elää ja yrittää maaseudulla. Nyt vastustetaan pakkoliitoksia ja palvelujen keskittämistä kaupunkeihin.

Valittava kunnanvaltuusto vaikuttaa ratkaisevasti siihen, mikä on Isonkyrön tulevaisuus. Valtuuston tulee pystyä pitämään kuntataloutemme tasapainossa, ja silti takaamaan peruspalvelujen ja kunnallistekniikan riittävä taso. Tämä ei ole helppo yhtälö, mutta toteutettavissa, ellei valtio vedä mattoa jalkojen alta. Rahoitusvastuu hyvinvoinnista on yhteinen.

Isonkyrön Keskustan listalla on ehdokkaita enemmän kuin neljä vuotta sitten ja reilusti enemmän kuin yhdelläkään muulla puolueella. Ehdolla on sekä tuoreita tekijöitä että koeteltuja osaajia. Ammatti-, koulutus-, ikä- ja sukupuolijakauma on kattava ja alueellisesti edustava. Tämä varmistaa sen, että Keskustan listalta löydät varmasti Sinulle sopivan ehdokkaan.

Sinun äänestämispäätökselläsi on ratkaiseva merkitys.

Käytä äänioikeuttasi.Helena Tuuri-Tammela
Isonkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Sisäinen tarkastaja, HTM

"Kunnan tärkein tehtävä on turvata asukkaiden hyvinvointi ja kestävä kehitys alueellaan, joten vaaditaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä päätöksiä."

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinvointi, huoltosuhde, kunnallisvaalit