Share |

Selvitysvelvollisuus velvoittaa

Torstai 30.5.2013 klo 19.00 - Helena Tuuri-Tammela

Maaliskuussa valtuusto kokoontui antamaan lausuntoa Kuntarakennelakiesitysluonnoksesta. Tänään 30.5. Isonkyrön kunnanvaltuuston esityslistalla on taas iso päätösasia:, osallistuminen kuntaliitos- ja yhteistyöselvityksiin, mikäli vaatimus eduskuntakäsittelyssä olevaan kuntarakennelakiin kirjataan. En tietenkään henkilökohtaisesti hypi riemusta kiljuen

Illan kokouksessa voisin ilo mielellä toistaa keskustan maaliskuisen ryhmäpuheenvuoron sisällön koko kuntauudistushankkeen järjettömyydestä, valtakunnan politiikan epäkelpoisuudesta ja huonosta lainvalmistelusta, mutta ajanpuutteen vuoksi tyydyn toteamaan, tilanne ei ole siitä oleellisesti muuttunut. Emme vielä sinerrä henkisalpaantuneena kuntaliitosinnostuksesta.

Isonkyrön Keskustaväki ja valtuustoryhmä on useassa kokouksessa pohtinut tilannetta, johon kuntakenttä on ajettu. Ikään kuin kuntien rajojen uudelleen piirtelyllä saadaan jotain sellaista, joka turvaisi palvelut koko kunta-alueella. Nähtävillä on ollut, että kuntaliitoksissa reuna-alueet surkastuvat ja sama ilmiö tulee olemaa yhä vahvemmin ja vahvemmin todettavissa läntiselläkin kuntarajallammekin.

Puhe muusta on vähättelyä. Keskitys keskittää.

Isonkyrön Keskustan valtuustoryhmä aikoo puheenvuorossaan korostaa, että olemme edelleenkin itsenäinen ja yhteistyökykyinen Isokyrö. Vastustamme pakkoliitoksia ja vannomme itsenäisen, ennen kaikkea yhteistyökykyisen Isonkyrön nimeen.

Mitä yhteistyökykyisyys tarkoittaa? Se ei ole perässä hiihtämistä tai mielistelyä, vaan se on nimenomaan TOIMIA ja TEKOA, jotta kuntalaisten palvelut tulevat hoidettua niin hyvin kuin on vain mahdollista. Kunnan itsenäisyys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että pystymme hyvään taloudenhoitoon ja palvelujen turvaamiseen.

Valtioneuvosto ja eduskunta lakeihin perustuvin valtuuksin voi määrätä meille määräaikoja. Muilla siihen ei ole oikeutta eikä velvollisuutta. 

MIksi asia on jo nyt päätöslistalla, ennen lain voimassaoloa? Sitä voi kritisoida. Mutta asiat eivät muutu päätetään niistä nyt tai syksyllä. Kuntarakennelaki, maan surkein esimerkki lainvalmistelusta, tulee hyväksytyksi nykyeduskunnassa, vaikka laki olisi miten huono tahansa.

Tässä selvitysvelvollisuuden täyttämisessä linjat ja tavoitteet ovat selvillä valtuustoryhmässä ja myös valtuustossa. Tiedämme toistemme kannat. Neuvottelutilanteeseen ei lähdetä takki auki, eikä meillä ole Isonkyrön kuntalaisten edun nimissä huutaa ääneen mitä ja miksi, vaan nyt pitää selvittää.

Päätöksen PAINOARVO on vahvasti siinä, että samasa yhteydessä Tasavertaisesti TULEE SELVITTÄÄ YHTEISTOIMINNAN MAHDOLLISUUDET. Se on erittäin tärkeä asia. Isokyrö on yhteistyökumppani monen kunnan kanssa, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjamaan alueella, erityisesti Vaasan ja Seinäjoen kanssa. Emmekä ole aloittaneet siltojen polttamista. Niitä rakennetaan ja peruskorjataan joka vuosi.

Meidät on valittu tekemään vaikeita päätöksiä.

Isonkyrön kunnanhallituksen valtuustolle antama päätösesitys on tässä tilanteessa kuitenkin keskustan ryhmän hyväksymä. Se kuvastaa niitä ehtoja, joita tarvitaan, ettei tässä etukedossa hötkyillä.  

JOS velvoite tulee, velvoite täytetään.  KUN se täytetään, tehdään se hyvin, sillä ilman kristallipalloa voi aistia vaaran, että tämänkaltaisten vapaaehtoisien ennakkoon laadittujen selvitysten lopputuloksena voi olla pakkoliitos.

Vaikka Isokyrö pakkoliitettäisiin jonnekin, siis jos valtioneuvosto toimeen tarttuisi, Isonkyrön Keskustan ehdoton kanta, että kuntalaisia on kuultava. Sen verran tässä on itsemääräämisoikeutta ja ihmisyyttä. Keskusta uskoo ihmiseen, ja kuntalaiselle on annettava tietoja ja tiedotettava.  Tiedottamisesta ei varmasti tässä asiassa täysiä pisteitä voi kukaan antaa. Tulihan tämä äkkiä.

Valtuustolle pidettiin infotilaisuus kaksi viikkoa sitten. Tilaisuus ei ollut julkinen. Puolustan ja puolustamme valtuuston puheenjohtajaa kuitenkin tässä asiassa täydellisesti. On hyvä, että info koolle kutsuttiin, mutta ei ole moitittavaa, ettei lehdistö ollut paikalla. Pitää olla keskustelun mahdollisuus ilman sitä näkökulmaa, että miten tämä nyt lehteen tulee.  Lisäksi on kunnanjohtajan ja hallintojohtajan velvollisuus auttaa valtuuston puheenjohtajaa sekä tarvittaessa vinkata,  jos tarve on pitää tiedotustilaisuus valtuustotasolla päätöksien valmisteluvaiheessa.

Keskustan valtuustoryhmä on kunnanhallituksen esityksen takana, sillä sen sisällössä on meille tärkeitä painotuksia. Ilman niitä, tilanne olisi oleellisesti toinen.

Kommentoi kirjoitusta.

Sote ja rauha

Torstai 9.5.2013 klo 18.38

Suomen täytyy sairastaa paljon. Ainakin väärällä tavalla ja väärässä paikassa. Väärillä organisaatioilla ja väärillä kulurakenteilla.Väärällä omistuspohjalla ja väärin.

Erikoissairaanhoito on järjestetty nyky-Suomessa sairaanhoitopiireissä, jotka ovat kuntayhtymiä. Jokainen Suomen kunta on jäsenenä yhdessä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Tämän täytyy olla väärin.

Jos sairaanhoitopiirit lakkautetaan, mitä tulee tilalle? Väärästä tulee oikea? Jonkinlainen erikoissairaanhoidosta vastaava taho. Oikea taho. Voidaan siis puhua vaikkapa nimenmuuttamisesta oikeaksi. Toisaalta voimme pohtia, muuttuko vääränlainen hallinto oikeanlaiseksi eli oletuksena joksikin paremmaksi. Ei ainakaan pienten kuntien edustajia tarvitse vaivata raahautumaan kokouksiin. Se on väärin. 

Mikä on "sairaanhoitopiiri", kenen vastuulla se on ja kuka omistaa rakennukset  ja kuka maksaa velat? Jos hallinnollinen rakenne muuttuu niin, että ex-shp onkin kaupungin toimiala, kuka päättää ja kuka omistaa? Luonnollisesti kaupunki. Ja kaikki on vääryydestä muuttunut oikeaksi. Jopa vasemmaksi.

Epäilen -vaikka olen varmasti väärässä- kaikkea, mikä vaikuttaa täysin keinotekoiselta puuhastelulta sekä nimen ja rakenteen muuttamiselta muuttamisen vuoksi. Ellei mitään tosikonkreettista uudistusta tule, jotta sairaista tulee terveistä ja köyhät lakkaavat köyhtymästä, mitä ihmeen järkeä tässä energian haaskaamisessa oikein on?

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta.