Share |

Koko Suomen voimavarat käyttöön

Perjantai 12.10.2012 - Riikka Manner, MEP

Koko maan asuttuna pitämiseen tarvitaan erityisesti vahvaa alue- ja maatalouspolitiikkaa. Tämä puolestaan vaatii lujaa asennetta, joka muilta puolueilta kuin Keskustalta puuttuu.

Aluepolitiikka on toimintaa, mutta ennen kaikkea se on ajattelutapa ja pohjimmiltaan Robin Hood -toimintaa: parempiosaiset tulevat vastaan niitä, jotka tarvitsevat yhteistä vetoapua.

Pitkät etäisyydet heikentävät Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien ja niiden yritysten kilpailukykyä. Aluepoliittisten toimien tarve lähtee tästä.
Nämä alueet ovat osaamisessaan rikkaita ja innovatiivisuudessaan maailmanluokan kärkeä. Etäisyyksien kompensoiminen alueiden omilla varoilla olisi kuitenkin kohtuutonta.

Keskusta näkee aluepolitiikan myönteisenä ja kannatettavana. Olisi suoranaista tyhmyyttä jättää näiden alueiden tarjoamat mahdollisuudet koko Suomelle käyttämättä. Siksi muidenkin puolueiden olisi tajuttava, että aluepolitiikka on koko maan etu.

Nykyajan aluepolitiikka tarkoittaa alueen omia vahvuuksia tukevaa toimintaa kunta-, valtakunnan ja EU-tasolla. Tämä näkyy vahvistuvina elinkeinoina, elävänä maaseutuna, virkeinä taajamina ja sykkivinä kaupunkeina.

Se tarkoittaa alueen omaa osaamista tukevien koulutuspaikkojen lisäämistä. Se tarkoittaa sitä, että jokainen suomalainen saa itse päättää, missä asuu. EU-tasolla on kyse myös rahasta. EU:n aluetukien kautta saamme vastinetta unionille maksamistamme jäsenmaksuista.

Ajattelutavan ja rahallisen tuen lisäksi aluepolitiikka on isoja ja pieniä tekoja koko maan elävyyden puolesta. Ja niitä me jokainen voimme tehdä omassa elämässämme.

Yhä useampi suomalainen on innostunut etätyöstä. Se on mitä parhainta aluepolitiikkaa.
Usein kutistamme ajatuksissamme etätyön yksittäisiin päiviin, jotka työntekijä voi tehdä esimerkiksi mökiltä käsin.

Etätyöstä olisi kuitenkin saatavissa nykyistä paljon enemmän irti, jos nähtäisiin, kuinka merkittävän osan vaikkapa asiantuntijatyöstä voi tehdä paikasta riippumatta. Ei ole järkeä sulloa ihmisiä ahtaisiin toimistoihin lukemaan sähköpostejaan ja soittamaan puheluitaan. Palaveritkin hoituvat varsin pienillä teknisillä investoinneilla mistä päin maata tahansa.

Keskusta tukee aluepolitiikan ja työelämän mahdollisuuksien yhdistämistä. Sitä, että suomalaiset voivat työskennellä motivoituneina ja hallita yö- ja muun elämän yhteensovittamista. Ja elää siellä, missä elämä maistuu parhaimmalle. Ja siinä sivussa pitää kukin omalla osuudellaan koko Suomi asuttuna ja elinvoimaisena.

Riikka Manner
Keskustan varapuheenjohtaja
Euroopan parlamentin jäsen

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Suomen voimavarat