Share |

Keskusta on sivistysjoukkue

Maanantai 15.10.2012 - Annika Saarikko

 

Sivistys on Keskustalle itseisarvo, luovuttamaton perusoikeus.  Sivistys on paljon enemmän kuin kirjaviisautta. Se on jatkuvaa  kasvamista ja itsensä kehittämistä. Sydämen sivistystä,  joka on henkisen hyvinvoinnin lähde ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan tukipilari.  

Keskustalle on itsestään selvää, että kaikilla suomalaisilla  koko maassa pitää olla tasa-arvoiset koulutusmahdollisuudet.  Koulutukseen pääseminen ei saa olla kiinni varallisuudesta.  Meidän mielestämme koulutusverkostoa ei saa tiivistää ja keskittää tehokkuuden nimissä.  

Kataisen sinipunahallitus ei ole uskaltanut kohdentaa säästöjä,  vaan on siirtänyt päätöksenteon kunnille. Valtionosuuksiin tehdyt  rajut leikkaukset pakottavat kuntapäättäjät kipeisiin ratkaisuihin.  Monen lähikoulun kohtalo on vaakalaudalla, puhumattakaan  homekoulujen välittömistä korjaustarpeista. Hallitus pelaa  vaarallista peliä lasten, nuorten ja koulujen henkilöstön terveydellä.  

Kattava kouluverkosto on kehityksen perusta  

Keskusta vaatii kuntien valtionosuusleikkausten perumista. Puolustamme lähikouluja ja sitä, että jokaisessa maakunnassa  on mahdollisuus opiskella korkeakoulututkintoon saakka.  Tietotekniikka sekä koulujen välinen yhteistyö mahdollistaa  pienempienkin koulujen elinvoimaisuuden. Vain kattava  koulutusverkosto takaa sen, että osaajia saadaan riittävästi kaikille alueille ja aloille.  

Oman paikkakunnan peruskoululla, lukiolla, ammattioppilaitoksella  sekä korkeakoululla on myös valtava symboliarvo. Koulu on henkisen  hyvinvoinnin ja sivistyksen keskus. Koulu merkitsee eteenpäin  menemistä ja edistystä. Koulun ovien sulkeminen tuntuu musertavalta  takaiskulta, joka vie uskoa tulevaisuuteen ja alueen elinvoimaisuuteen.  

Perheillä on päävastuu lastensa kasvatustehtävässä.  Myös varhaiskasvatuksella ja kouluilla on tärkeä rooli ihmisenä kasvamisessa.  Siksi kouluilla on oltava keinot toteuttaa kasvatustehtäväänsä.  esimerkiksi koulurauhan turvaamiseen opettajilla on oltava käytössään riittävät työkalut.  

Mahdollisuus oppia eri tavoin läpi elämän  

Koulujen pitää entistä paremmin ottaa huomioon erilaiset oppijat ja  heidän tarpeensa. Toisille sopii teoriapainotteinen oppiminen.  Toisille taas käsillä tekeminen tarjoaa väylän itsensä kehittämiseen.  

Annika Saarikko
Kansanedustaja
Keskustan varapuheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: SIvistys, opetus, kouluverkko